De Kluis CF / Estate service, Kunstopslag. taxaties van schilderijen - kunstmakelaardij Frank Welkenhuysen


Dr. Holtroplaan 1 1 5662 XR Eindhoven
+31(0)40 7820847 Klik om te bellen

Over De Kluis CF / Estate service, Kunstopslag. taxaties van schilderijen - kunstmakelaardij Frank Welkenhuysen

Opslag van kunst en kostbaarheden

Ook bij de opslag voor korte of langere tijd van schilderijen of kostbaarheden zijn we u graag van dienst. Onze unieke faciliteit in Eindhoven is een van de best beveiligde locaties van de Benelux. Dit gebouw dat speciaal ontworpen is om kostbaarheden onder de meest ideale klimatologische condities te bewaren staat tot uw beschikking. Onze medewerkers zijn getraind en deskundig in het omgaan met schilderijen en kunst. Ruim 160 miljoen gulden betaalde De Nederlandse Bank (DNB) in 1989 voor de ontwikkeling en de bouw van deze ultra high security faciliteit. Metersdik gewapend beton, staal, kevlar, pantserglas, camera’s en elektronische detectie waken hier ook over uw kostbaarheden. Het gebouw fungeerde jarenlang als distributiecentrum van contant geld in de Zuidelijke provincies Limburg, Brabant en Zeeland. Ook een substantieel deel van de Nederlandse goudvoorraad lag hier opgeslagen. In dit gebouw van ruim 3000 m2 bieden we een brede keuze in beveiligde opslag. Naast de verhuur van safe deposit boxes, kleine en grote kluizen beschikken we over geklimatiseerde kluizen voor de opslag van kunst. Neem contact met ons op, wij bieden u een oplossing op maat. (www.de-kluis.com / 040-7820847 / info@de-kluis.com)

Bijzondere extra faciliteiten

Naast de geconditioneerde kunstopslag kunnen klanten op aanvraag beschikken over expositie-, presentatie- en tentoonstellingsruimtes waar bij De Kluis CF opgeslagen kunst of voorwerpen aan een potentiële koper getoond kunnen worden. Internationaal werkende hedendaagse kunstenaars kunnen tussen tentoonstellingen door werken in onze opslag bewaren en voor bezoekende klanten of musea een tijdelijke expositie inrichten. Wij slaan kunstenaarsnalatenschappen op waarbij erfgenamen indien gewenst zelf of met onze hulp en advies verkooppresentaties kunnen organiseren. Wij beschikken over een ‘in house’ restauratie atelier en een rijks gediplomeerd restaurator en kunnen conditierapporten en taxatierapporten voor u opstellen.

‘Estate service’

De ‘estate service’ is een aantal diensten waarmee wij executeurs testamentairs van nalatenschappen kunnen ondersteunen bij het zorgvuldig, vlot en transparant afhandelen van een nalatenschap. Wij richten ons daarbij specifiek op de roerende zaken. We ontwikkelen dit concept in samenspraak met professionals als notarissen, uitvaartzorg, vermogensbeheerders en private banks. Onze ‘estate service’ bestaat uit diverse onderdelen die als schakels in een ketting in elkaar passen maar die afzonderlijk van elkaar af genomen kunnen worden. Het is dus maatwerk, wij helpen de klant op de onderdelen waarvoor hij onze hulp wenst. Wat zijn de verschillende schakels. 

1 inventarisatie, 2 taxatie/waardering,  3 gehele of gedeeltelijke opslag,  4 verdeling,  5 ontvreemding restant

1 Inventarisatie van de nalatenschap. Bij voorkeur gebeurd dit al bij leven van de erflater. Deze kan in de inventarisatie dan specifieke wensen aangeven en opnemen. De inventarisatie via een door ons voor dit doel ontwikkeld computerprogramma dat een zorgvuldige, complete en vlotte gedigitaliseerde inventarisatie van alle inboedelgoederen mogelijk maakt. Van ieder object zijn er naast een beschrijving uitgebreid foto en videomateriaal. 

2 indien gewenst kan er op zeer korte termijn een waardering aan de objecten gegeven worden. Er kan een schifting gemaakt worden welke objecten tot de algemene inboedel behoren, welke objecten een emotionele waarde hebben en welke tot de categorieën kunst, antiek en kostbaarheden.

Taxatie en toewijzing bij leven.

Steeds vaker zien we dat erflaters het proces van vererving voor hun erfgenamen zo zorgvuldig en goed mogelijk willen regelen. Met name als er een mogelijkheid van dementie of wilsonbekwaamheid in de toekomst maakt dat meer mensen er vaker voor kiezen veel eerder en zorgvuldiger hun nalatenschap te regelen. In onze dagelijkse praktijk zien wij dat de verdeling van erfenissen waar dat niet is gebeurd helaas regelmatig tot onenigheid onder erfgenamen kan leiden. Het door ons ontwikkelde programma zorgt voor een uitgebreide en zorgvuldige inventarisatie van de roerende nalatenschap. Op deze manier kan de erflater zijn nalatenschap zorgvuldig en zelf regelen en sturen en is er een inzichtelijk en transparant document voor de executeur testamentair en de erfgenamen.


 
Collectieopslag / kunstenaarsnalatenschappen

Bent u een erfgenaam van een kunstenaar, hebt u een kunstcollectie geërfd van een collectioneur of beheert u een kunstenaars nalatenschap? Dan kunnen we u op een bijzondere wijze van dienst zijn. Als gespecialiseerde kunstopslag kunt u bij ons de werken uit de nalatenschap zeer veilig en onder geklimatiseerde condities opslaan. Enkel kunst op slaan kunt u op meer plekken in Nederland. Bijzonder is dat wij ook daarnaast over tentoonstellings- en bezichtigingsruimtes beschikken die u ter beschikking staan om werken te presenteren aan potentiële kopers. Op afspraak kunt u mensen ontvangen en werken uit de opslag halen om ze ter plekke onder de juiste omstandigheden te presenteren. Dit is een service die ook internationaal werkende hedendaagse kunstenaars ten dienste staat.  Als u niet bekend bent met de nationale- en internationale kunstmarkt zijn we u daar indien gewenst graag bij van dienst.

De Kluis CF / Estate service, Kunstopslag. taxaties van schilderijen - kunstmakelaardij Frank Welkenhuysen in het kort

Soorten kunst

Bedrijfskunst
Beelden
Beeldend, audio
Fotografie
Interieur
Landschappen
Portretten
Ruimtelijk werk
Schilderijen
Stillevens

Taxaties

Ja

's avonds geopend

Ja

Onze locatie

De Kluis CF / Estate service, Kunstopslag. taxaties van schilderijen - kunstmakelaardij Frank Welkenhuysen


Dr. Holtroplaan 1 1 5662 XR Eindhoven
+31(0)40 7820847 Klik om te bellen